Kronisk nyresygdom

CKD

Kronisk nyresygdom eller kronisk nyreinsufficiens (CKD) er den hyppigst diagnosticerede nyrelidelse hos hunde og katte. Lidelsen defineres som kronisk, hvis der i over 3 måneder er sket strukturelle eller funktionelle skader på nyrerne.

 

Alle pattedyr har to nyrer, som er organer der sidder oppe under rygsøjlen og har til opgave, at filtrere alt blodet i organismen. Når nyrerne filtrerer blodet, tilbageholder normale nyrer de molekyler som kroppen har brug for, holder på kroppens væsker så vi ikke bliver dehydrerede og udskiller samtidig de affaldsstoffer som kroppen skal af med. Funktionen er den samme, om vi taler hunde, katte eller mennesker og nyrernes funktion er absolut essentiel for at man kan overleve.

Heldigvis er det sådan med nyrer, at de har evnen til at filtrere meget mere blod end der kræves af dem. Derfor kan man faktisk tåle, at mangle en hel nyre uden at det giver kroppen problemer – noget der udnyttes indenfor humanmedicin i forbindelse med nyretransplantationer.

Denne evne til at overpræstere, gør det imidlertid udfordrende, at opfange begyndende skader på nyrerne, fordi de raske dele af nyrerne simpelthen overtager de syge deles funktion. Derfor kan din hund eller kat gå med begyndende nyreproblemer i flere måneder, inden du som ejer ser symptomer på sygdommen. Desværre kan tabt nyrefunktion ikke genvindes, det er derfor essentielt at nyresygdom opdages så tidligt som muligt så den kan bremses.

 

Tegn på nyreproblemer kan være øget drikkelyst, hyppigere og større mængde vandladning, urenlighed, nedsat appetit, kvalme, nedsat aktivitetsniveau, strittende pels og blege slimhinder.

 

Når nyrelidelser skal undersøges, vil dyrlægen som det første tage en blodprøve, for at se om din hund eller kats nyreværdier ligger indenfor normalen. Er der tegn på nyreproblemer, vil dyrlægen gå videre med en urinprøve, for at vurdere om de forhøjede værdier kan skyldes andre ting end lidelser i selve nyrerne, fx dehydrering.

Bekræftes det ved urinundersøgelse, at din hund eller kat har problemer med nyrerne, gælder det for dyrlægen om, at finde ud af hvor fremskreden sygdommen er, så den rette behandling kan tilrettelægges. Ofte vil der være behov for yderligere undersøgelser som fx blodtryksmåling, måling af proteinudskillelse og test for underliggende lidelser, for at dyrlægen kan få det bedst mulige overblik over din hund eller kats tilstand.

 

Desværre findes der ingen medicin som kan gøre nyrerne raske igen, derfor handler behandlingen om, at bremse sygdommens udvikling mest mulig og sørge for, at din hund eller kat trives bedst muligt med den tilbageværende nyrefunktion. Behovet for behandling er meget individuelt fra patient til patient, og dyrlægen vil igangsætte det som passer til netop dit dyr.

 

Skjulte nyresygdomme er en af de lidelser dyrlægen ønsker, at teste din hund eller kat for inden den skal i narkose. Dette gøres blandt andet fordi, at nyrerne spiller en vigtig rolle når bedøvelsesmidler skal udskilles fra kroppen igen. Nyrernes funktion undersøges ved en blodprøve. Denne blodprøve er tilgængelig for alle patienter som skal i bedøvelse, og anbefales især til de ældre patienter hvor forekomsten af nyresygdom er størst.

 

Du er altid velkommen til, at kontakte Skæring eller Rosenholm Dyreklinik hvis du oplever problemer med dit dyr eller har spørgsmål. Vi vejleder gerne over både telefon og e-mail.

 

Dyrlæge Monica Kallehauge

Del denne historie
Hvalpeaften på Skæring Dyreklinik

Har du en hvalp under 6 måneder?

Så er I inviteret til hvalpeaften hos os!

En aften med hvalpeleg, fagligt indhold, rundvisning, snak og godt selskab!

Hvalpeaften